eLAND

Wat is eLAND?

eLAND is een gebruiksvriendelijk computerprogramma. Om ermee te leren werken kan je ondersteuning krijgen. Als je geen computer hebt, wordt naar een andere oplossing gezocht.

Op eLAND vind je de volledige ledenlijst, een activiteitenkalender en ‘vraag en aanbod’ van iedereen. Je kan er zelf je eigen gegevens invullen zoals je naam, adres, telefoon en mailadres en letspunten op de rekening van een ander lid overschrijven. Je vindt er ook gedetailleerde info over de werking. eLAND is pas toegankelijk nadat je lid bent geworden.

Heb je nog vragen of bedenkingen? Vul de info-aanvraag in of mail naar info.letsbrugge@gmail.com.

Leden kunnen naar eLAND via onderstaande knop.