LETS en …

Werkloosheid

Wanneer je werkloos bent en bij LETS wil aansluiten, moet je eerst contact opnemen met de RVA. Het formulier C54 van de RVA dient ingevuld te worden om goedkeuring te vragen. Een voorbeeld hiervan kun je zien op de website van LETS Vlaanderen.

Leefloon

Je meldt dit best aan je maatschappelijke medewerker bij het OCMW.

Ziekenfonds

LETS-activiteiten doen terwijl je in ziekteverlof bent, of op invaliditeit staat, wordt toegelaten. Dit staat beschreven in een omzendbrief van het RIZIV. Daarin staat dat “het letsen” wordt beschouwd als vrijwilligerswerk. Bijgevolg kan je zonder kopzorgen hiervoor een toelating aanvragen bij jouw ziekenfonds. Dit moet je concreet doen bij de adviserende geneesheer van jouw ziekenfonds.

LETS Vlaanderen kan jou helpen als letser bij deze aanvraagprocedure bij het ziekenfonds. Meer info vind je op de website van LETS Vlaanderen.

Zelfstandig (bij)beroep

Taken van je beroepsactiviteit binnen LETS zijn toegelaten zolang die niet de belangrijkste activiteiten zijn binnen jouw LETS-aanbod.
Het is echter niet aan ons om daarover te oordelen. Het is de feitenrechter die uiteindelijk beslist of een LETS-activiteit al dan niet tot de beroepsarbeid gerekend wordt.

LETS staat voor: belangeloosheid, gelijkwaardigheid, wederkerigheid, het sociale en sociaal bevorderend netwerk, samenhorigheid, samenwerken, een informele sfeer, het leggen van contacten, vrienden- en burendienst. Met andere woorden: het is niet de bedoeling onszelf te verrijken. Hou daar rekening mee wanneer je jouw zelfstandig beroep (of zelfs ex-beroep) aanbiedt binnen het LETS-gebeuren.

Het wordt vanuit LETS Vlaanderen niet aangemoedigd om een beroepsactiviteit uit te oefenen binnen LETS. Het was in 2022 een grijze zone, nu nog steeds en zo zal het dus waarschijnlijk ook blijven. Wil je meer weten? Lees dan zeker eens dit rapport: LETS- vrijwilligerswerk.

Wil je jouw zelfstandig (bij)beroep toch uitoefenen binnen LETS, dan adviseren wij om dit op te nemen in jouw boekhouding. Praat erover met ons.

LETS Vlaanderen en LETS Brugge dragen geen enkele verantwoordelijkheid als je problemen zou krijgen met jouw ziekenfonds, met de RVA of met FOD Financiën.

Verzekering

LETS Brugge heeft eind 2016 een verzekeringspolis afgesloten. Dit houdt in dat letsers verzekerd zijn wanneer er materiële of lichamelijke schade optreedt ten gevolge van een handeling bij het letsen. Daarnaast ben je ook verzekerd als je onderweg bent naar een andere letser en als er schade werd berokkend aan de jou toevertrouwde voorwerpen (mits deze met gezond verstand werden behandeld). De verzekering omvat burgerlijke aansprakelijkheid voor lichamelijke letsels en rechtsbijstand voor zowel de LETS-groep als voor individuele letsers.

Niet alles is gedekt door deze verzekering. Volgende zaken zijn niet gedekt: verbouwingswerken, het vellen en snoeien van bomen, alles in verband met auto’s (autoverzekering komt tussen), alles in verband met brand (brandverzekering komt tussen).

De verzekering bedraagt slechts € 5 per lid. Koppels die samen als één lid letsen, betalen dus maar één keer die € 5. Dit bedrag zit al verrekend in het jaarlijks lidgeld en hoeft dus niet apart betaald te worden.