Nieuwsbrief items

Lidgeld 2023

De tijd is er weer dat het lidgeld terug betaald moet worden, veel leden hebben dit reeds in orde gebracht maar we missen ook nog heel wat betalingen. Voor degene die dit nog niet in orde hebben gebracht kan je hieronder nog een kort overzichtje vinden.

Je kan al je lidgeld voor 2023 betalen, maar OPGEPAST ons rekeningnummer is veranderd!
Ons nieuw rekeningnummer is:
BE31 7370 6379 8155

Hoeveel je moet betalen kan je hieronder vinden:

  • Lid geworden voor 1/10/2022: € 8
  • Lid geworden na 1/10/2022: € 5
  • Verenigingen: € 3
  • Nieuwe leden voor 2023: € 30


Voor iedereen bevat het lidgeld € 5 voor de verzekering en € 3 voor ons werkjaar te financieren.

Richtlijnen LETS Vergoedingen

Vanuit de kern hebben we enkele richtlijnen opgesteld in verband met de LETS Vergoedingen. Op deze manier weet iedereen hoeveel hij/zij/die mag verwachten bij het meehelpen aan bepaalde activiteiten. We merken op dat dit niet altijd algemeen gekend is, vandaar dat deze richtlijnen werden opgesteld. Hier kan natuurlijk altijd van afgeweken worden maar dan wordt dit op voorhand vermeld.
De vergoedingen die als richtlijnen worden gebruikt kan je in de tabel hieronder vinden, afwijkingen van deze richtlijnen zijn altijd mogelijk.

WatHoeveelOpmerkingen
Openstellen locatie voor activiteit60 LETS
Voorzien koffie/thee/versnaperingen bij activiteit20 LETSEnkel bij activiteiten met Inschrijvingslets
Activiteit voorbereiden60 LETS
Helpen op een activiteit60 LETSBv. De bar doen op een fuif, nieuwjaarsreceptie
Engagement van min. 1 uur en max. 2 uur.
Bij langer engagement kan deze bijdrage vergroot worden.
Bv. 4 uur opdienen tijdens een fuif.
Klaarzetten en/of opruimen30 LETSVan bv. Infomoment of AV.
Max half uurtje werk, wie doorheen de activiteit meehelpt valt in het vakje van 60 LETS.
kLETSen bij een Letser60 LETS
Deelname aan vergadering40 LETS
Verslag schrijven voor vergadering40 LETS
Vergoeding per aanwezig persoon1 euroWordt meestal toegepast bij kernvergaderingen.
Tabel omtrent richtlijnen voor LETS Vergoedingen. Onderling overleg omtrent LETS vergoeding op voorhand blijft belangrijk!

LETS Quiz – 24 September 2022

Na een paar jaar waarbij het onmogelijk was om een quiz of binnenactiviteiten te organiseren was het zover op 24 september 2022 konden we nog eens een Quiz organiseren voor onze groep!

Er namen 5 enthousiaste quizgroepen deel en elk hebben ze hun kennis op de proef gesteld. De groepen waren The Free Spirits, Positieve Energie, De Twijfelaars, CLILINI en De Blauwe Saucissen.
Wat een krachtmeting dat we die avond hebben gezien tussen de verschillende groepen, het bleef spannend tot op het einde!

Tijdens een eerste tussenstand, stonden “De Twijfelaars” samen met “The Free Spirits” op kop! Hun eerste achtervolg met een drietal puntjes waren “De Blauwe Saucissen”. CLILINI en Positieve Energie maakte de rangschikking compleet. Na nog verscheidene rondes waarbij zowel het creatieve als de grijze massa werd getest zaten we met een spannende eindscore!

  1. De Twijfelaars met 91,5 punten
  2. De Blauwe Saucissen met 90 punten
  3. The Free Spirts met 83 punten
  4. CLILINI met 70 punten
  5. Positieve Energie met 66 punten

Bedankt aan alle deelnemers om er een top avond van te maken en proficiat aan “De Twijfelaars” die wat minder hebben getwijfeld dan gedacht en die de hoofdprijs in de wacht mochten slepen!

Er is een nieuwe kerngroep
Na even zoeken hebben we een nieuwe kerngroep kunnen samenstellen. Deze vernieuwde kern ziet er als volgt uit:
LB005 – Ruth -> Boekhouding
LB027 – Lieve -> Info & onthaal
LB090 – Chantal -> Contactpersoon voor zalen in en rond Brugge
LB143 – Marleen -> Verzekering
LB313 – Alex -> Beheer eLAND & activiteiten
LB512 – Sara-Lisa -> Dagelijks bestuur
Heb je nog vragen kan je zeker een van deze mensen aanspreken.

Wil je hier meer info omtrent bekijk dan even ons infoboekje. Ons infoboekje bevat heel wat nuttige informatie voor nieuwe en oude leden.